Kompiuterinio raštingumo testas

VDU pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų pirmakursiai turi laikyti kompiuterinio raštingumo  testą pagal bendrojo išsilavinimo standarto reikalavimus. Jo nelaikę arba neišlaikę studentai privalo pirmame arba antrame semestre pasirinkti ir studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką iš B grupės pasirenkamų dalykų grupės. Išlaikiusieji kompiuterinio raštingumo testą atleidžiami nuo B grupės „Kompiuterinio raštingumo“ dalyko. 

Kompiuterinio raštingumo testas vyks rugpjūčio 30 d., atradienį,  nuotoliniu būdu  nuo 9 val. iki 11:50 val. pagal pateiktą tvarkaraštį:

Laikas Fakultetas ir studijų programa
09:00 -09.30

 

EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS

·         Ekonomika, Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas, Marketingas, Verslo administravimas

GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

·         Aplinkotyra ir ekologija, Biologija ir genetika, Biotechnologijos

MENŲ FAKULTETAS 

·         Kūrybinės industrijos, Naujųjų medijų menas, Menų istorija, kritika ir medijos, Muzikos produkcija

09:35 -10.05 KATALIKŲ TEOLOGIJOS FAKULTETAS

·         Katalikų teologija, Religijos pedagogika

MUZIKOS AKADEMIJA

·         Atlikimo menas

HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

·         Anglų filologija, Istorija, Italistika ir romanų kalbos, Lietuvių filologija ir leidyba, Regiono studijos, Vokiečių kalba ir komunikacija

INFORMATIKOS FAKULTETAS

·         Matematika ir jos taikymas

TEISĖS FAKULTETAS

·         Teisė, Teisė ir finansai

10:10 -10.40 POLITIKOS MOKSLŲ IR DIPLOMATIJOS FAKULTETAS

·         Politikos mokslai, Viešasis administravimas, Viešoji komunikacija, Tarptautinės politikos ir vystymo studijos

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

·         Psichologija, Sociologija ir antropologija

10:45 -11.15 ŠVIETIMO AKADEMIJA (Kaune ir Vilniuje)

·         Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika, Mokomojo dalyko pedagogika, Pradinio ugdymo pedagogika ir ankstyvasis užsienio kalbos mokymas, Specialioji pedagoginė pagalba, Sporto studijos

11:20-11:50 ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJA

·          Agronomija, Apskaita ir finansai, Logistika ir prekyba, Maisto kokybė ir sauga, Miškininkystė, Taikomoji ekologija, Vandens ir žemės inžinerija

Nurodytu tvarkaraštyje metu turėsite prisijungti prie VDU nuotolinio testavimo aplinkos https://testing.vdu.lt ir atlikti kompiuterinio raštingumo testą. Testas aktyvus tik nurodytu laiku, todėl  jei prisijungsite likus mažiau nei 20 minučių iki testo pabaigos turėsite atitinkamai mažiau laiko testui atlikti. Teste Jums bus pateikta 20 klausimų, testo trukmė 20 minučių. Klausimai pateikiami nuosekliai, todėl grįžti prie buvusio klausimo nebus galima. Norėdami pereiti prie sekančio klausimo spauskite SEKANTIS PUSLAPIS.  

Baigę testą BŪTINAI paspauskite PATEIKTI VISKĄ IR BAIGTI. 

Detalias instrukcijas kaip prisijungti prie aplinkos rasite adresu: https://testing.vdu.lt/Prisijungimas_prie_VDU_testavimo_aplinkos.pdf 

Prisijungimo prie aplinkos instrukcija anglų kalba.

Vadovaukitės šiomis instrukcijomis, tik būkite atidūs pasirinkdami reikiamą testą (Kompiuterinio raštingumo diagnostinis testas). 

Kompiuterinio raštingumo rezultatai skelbiami rugpjūčio 30 d. darbo dienos pabaigoje.

 Kompiuterinio raštingumo testo gali nelaikyti: 

  • Įstojusieji į Informatikos sistemų, Multimedijos ir interneto technologijų, Žemės ūkio mechanikos inžinerijos studijų programas.  
  • Turintys ECDL pažymėjimus. Pažymėjimo kopijas būtina atsiųsti el. paštu if@vdu.lt laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą. 
  • Išlaikę valstybinį informacinių technologijų egzaminą. Atestato kopiją reikia pristatyti į VDU Informatikos fakulteto dekanatą (Vileikos g. 8, 409 kab.). Dokumentus galima pristatyti ir vėliau, taip pat galima juos atsiųsti el. paštu if@vdu.lt, laiške nurodžius fakultetą ir studijų programą. 
  • Įstojusiems į Vytauto Didžiojo universitetą antrą kartą ir jau išlaikiusiems testą reikia užpildyti prašymą dėl testo užskaitymo VDU Informatikos fakulteto dekanate (Vileikos g. 8, 409 kab.) arba VDU Studentų centre (S. Daukanto g. 27, 206 kab.). 
  • Norintys klausyti B grupės dalyką „Kompiuterinis raštingumas“. 
Skip to content