Apie studijas VDU

VDU | Platesnės perspektyvos 

Vytauto Didžiojo universitete įdiegta moderni, Harvardo universiteto (JAV) modeliu grįsta studijų koncepcija. Iš kitų Lietuvos universitetų VDU išsiskiria studentams suteikiama laisve rinktis ir patiems projektuoti savo studijas. Greta pagrindinių studijų programų VDU taip pat siūlo gretutines studijas, individualią studijų programą „Academia cum laude“, didžiausią užsienio kalbų mokymosi pasirinkimą, MINDED Verslumo akademijos verslumo kompetencijų ugdymo programas, tarptautinių mainų galimybes ir kt. 

Mokymasis šiame Universitete apima visapusišką išsilavinimą ateities kūrėjams: platesnį akiratį, gebėjimą kritiškai įvertinti ir spręsti problemas iš skirtingų požiūrio taškų, mokėjimą prisitaikyti prie naujų žinių, priimti savarankiškus, kompetentingus sprendimus ir atskleisti geriausius savo gebėjimus. Universalios žinios yra būdas kurti inovatyvius sprendimus dviejų ir daugiau skirtingų žinias, kartu tai – tvirtas pagrindas, atliepiantis rytdienos profesinius iššūkius. 

Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačiomis universitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas bakalauro laipsnis, bet ir išugdomas savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti gebantis, naujovėms imlus absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Dėl šios priežasties Universitete mokomasi ir specialybės, ir bendrųjų dalykų, kurie suteikia galimybę studijuoti bei rinktis patiems įdomius, naudingus dalykus, nebūtinai susijusius su pasirinkta studijų programa.

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų dalykai Vytauto Didžiojo universitete skirstomi į studijų krypties dalykus ir artes liberales bendruosius studijų dalykus.

Vadovaudamiesi studijų tvarkaraščiu, konkrečiomis studijų programomis ir reguliamino reikalavimais, prieš registruodamiesi į dalykus, studentai patys susidaro individualius studijų planus:

  • turi pasirinkti ir studijuoti dalykus, kurių apimtis kreditais per semestrą būtų
    • nuolatinėse studijose ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36, o bendra vienų studijų metų kreditų apimtis – 60;
    • ištęstinėse studijose ne mažesnė kaip 14 ir nedidesnė kaip 26, o bendra vienų studijų metų kreditų apimtis – 45.
  • pasirinkus studijų dalykus ir gretutines ar individualiąsias studijas, semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė nei 42 kreditai;
  • per pirmus 4 semestrus privaloma išklausyti A grupės studijų sričių dalykų (ne mažiau kaip 16 kreditų), užsienio kalbų (ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 24 kreditų) ir B grupės studijų dalykų.

JEI SUPRATAI, KAD NORI KEISTI STUDIJAS

Jei studijuodamas supratai, kad Tave sudomino kita sritis, žinok: gali keisti studijų programą ir Tau nereikės iš naujo stoti į Universitetą! Juk VDU studijos vyksta remiantis 360° principu, o pats Universitetas yra plačios aprėpties ir gali pasiūlyti daug ir įvairių studijų programų skirtingose studijų kryptyse.

Studijų programą keisti nesudėtinga, jeigu studijuoji valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje. Žinoma, yra galimybė tai padaryti studijuojant ir valstybės finansuojamoje studijų vietoje, bet jos neprarasi tik tada, jeigu studijas norėsi tęsti toje pačioje studijų krypčių grupėje, kurioje studijuoji.

Daugiau informacijos:

VDU Studijų departamentas

  • K. Donelaičio g. 52, II aukštas, Kaunas
  • Tel.: +370 37 32 35 99
  • El. paštas: studijos@vdu.lt

Skip to content