Tarptautinės studijos ir praktika

Tarptautinės studijos ir praktika – tai puiki galimybė studentams įgyti naujų įgūdžių, patobulinti užsienio kalbų žinias ar pritaikyti studijų metu įgytus gebėjimus, susipažinti su skirtingomis kultūromis bei įvairių šalių patirtimi.

TARPTAUTINĖS STUDIJOS 

VDU studentai dalinių studijų pagal mainų programas gali išvykti daugiau nei į 700 universitetų, esančių 82 pasaulio šalyse. Kasmet dalinių studijų užsienyje, trunkančių vieną arba du semestrus, išvyksta daugiau nei 200 Universiteto studentų.

PROGRAMA  VIETA  STIPENDIJA (Eur / mėn.) 
„Erasmus+“ studijos ES šalyse  32 šalys (ES valstybės, Islandija, Lichtenšteinas, Makedonija, Norvegija, Turkija)  450,00–700,00* 
„Erasmus+“ studijos už ES ribų  Visas pasaulis (tikslus šalių sąrašas skelbiamas prieš kiekvieną atranką)  700,00** bei 180,00–1 500,00 vienkartinė išmoka kelionei 
VDU dvišalių mainų studijos  34  šalys (Artimieji Rytai, Pietų ir Šiaurės Amerika, Vidurio, Rytų ir Pietryčių Azija, Šiaurės Afrika) 500,00–600,00

* Socialiai remtini ir (ar) specialiųjų poreikių turintys studentai gali gauti papildomą finansavimą „Erasmus+“ mainų laikotarpiui.

** Specialiųjų poreikių turintys studentai gali gauti papildomą finansavimą „Erasmus+“ mainų laikotarpiui.

PRAKTIKA SVETUR 

VDU studentai gali atlikti 1–6 mėnesių trukmės praktiką viso pasaulio įmonėse ir organizacijose. Kasmet į praktiką užsienyje išvyksta daugiau nei 150 Universiteto studentų ir absolventų. Tai puiki galimybė pritaikyti studijų metu įgytas žinias, įgyti naujų gebėjimų bei susipažinti su užsienio darbo rinka, jos keliamais reikalavimais.

PROGRAMA  VIETA  STIPENDIJA (EUR / mėn.)  TRUKMĖ 
„Erasmus+“ studentų praktika  32  šalys (ES valstybės, Islandija, Lichtenšteinas, Makedonija, Norvegija, Turkija, Serbija)  600,00–700,00*  2–6  mėn. 
„Erasmus+“ absolventų praktika 
Praktika su VDU mobilumo stipendija  Visas pasaulis (išskyrus ES šalis)  550,00–650,00  1–3  mėn. 
Praktika lituanistinio švietimo mokyklose, lietuvių bendruomenėse ir lituanistikos centruose užsienio šalyse  Visas pasaulis  630,00–700,00 bei 20,00–1 500,00 vienkartinė išmoka kelionei  2–6  mėn. 

* Specialiųjų poreikių turintys studentai gali gauti papildomą finansavimą „Erasmus+“ praktikos laikotarpiui. 

Patirties partnerių iniciatyva vienija penkias didžiausias Lietuvos mokslo ir studijų institucijas (Vytauto Didžiojo, Kauno technologijos, Vilniaus, Vilniaus Gedimino technikos ir Klaipėdos universitetus) ir Lietuvos pramonininkų konfederaciją. Ši iniciatyva suteikia galimybę VDU studentams atlikti praktiką visame pasaulyje žinomose organizacijose, pvz., Jungtinių Tautų Organizacijoje (UN), Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijoje (NATO) ir pan.

TRUMPALAIKIAI KURSAI UŽSIENYJE

Nuo 2022 m. VDU studentams siūloma nauja galimybė išvykti į trumpalaikius kursus užsienyje su VDU mobilumo stipendija. Studentai kviečiami dalyvauti VDU universitetų partnerių ar kitų organizacijų užsienyje siūlomuose mokamuose kursuose (kurie suteikia kreditus) laisvu nuo studijų laiku, gyvai ar nuotoliniu būdu. Stipendijų dydžiai:

  • Nuotolinių kursų – ne daugiau kaip 600 Eur stipendija (kursų kainai apmokėti);
  • Gyvai organizuotų kursų – 600 Eur vienkartinė stipendija.

TARPTAUTINĖ PATIRTIS LIETUVOJE

VDU Mentorių programa – tai iniciatyva, kuria siekiama skatinti tarpkultūriškumą ir savanorystę, vadovaujantis principu „studentai padeda studentams“. VDU mentoriai globoja į VDU studijuoti ar praktikos atvykusius užsienio studentus, stengiasi jiems visapusiškai padėti, be to, taip tobulina užsienio kalbų žinias bei įgyja tarptautinės patirties net neišvykę į užsienį.

ESN VMU (angl. Erasmus Student Network at Vytautas Magnus University) – tai vienos didžiausių tarpdisciplininių studentų asociacijų Europoje padalinys. Tokie padaliniai veikia daugiau nei 530 aukštojo mokslo institucijų 40-yje Europos bei Azijos šalių, tarp jų ir Lietuvoje. Organizacijos nariai padeda užsienio studentams lengviau pritapti prie naujos socialinės, kultūrinės aplinkos, organizuoja pažintines keliones ir ekskursijas, įvairius kultūrinius ir socialinius renginius.

Tarptautinių ryšių departamentas 

 

Skip to content