Biblioteka

Universiteto biblioteka – tai vieta, kurioje sukurta palanki studijų ir mokslo informacinė aplinka, užtikrinanti efektyvias paslaugas Universiteto bendruomenės nariams, organizuojant prieigą prie informacijos išteklių, reikalingų studijoms, mokslui ir profesinei kvalifikacijai įgyti bei ugdant informacinio raštingumo kompetencijas.

Bibliotekoje bendruomenės nariai gali naudotis spausdintais ir elektroniniais dokumentais (apie 1,7 mln.). Informacijos išteklių paieškai skirta virtualioji biblioteka (vb.vdu.lt). Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, Mokslo valdymo sistemoje (vdu.lt/cris), 62-ose prenumeruojamose duomenų bazėse ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Universiteto studentai ir darbuotojai su Universiteto el. pašto prisijungimo duomenimis gali naudotis nuotoline (iš namų) prieiga prie elektroninių informacijos šaltinių.

Reikalingiausi studijoms spausdinti dokumentai (beveik 280 tūkst.) pagal studijų ir mokslo sritis yra laisvai prieinami atviruose bibliotekos padalinių fonduose. Vartotojai gali iš anksto užsisakyti reikalingus leidinius ir pasiskolinti ilgesniam laikui į namus. Naudodamiesi įdiegta savarankiško leidinių išdavimo / grąžinimo sistema studentai gali pasiskolinti ir grąžinti knygas, prasitęsti grąžinimo terminą.

Bibliotekoje sukurtos 636 darbo vietos, iš kurių 262 kompiuterizuotos. Vartotojai gali prisijungti asmeninius kompiuterius, naudotis individualaus ir grupinio darbo patalpomis, darbo vietomis lankytojams su specialiaisiais poreikiais, diskusijų erdvėmis ir poilsio zonomis.

Bibliotekos darbuotojai veda informacinio raštingumo mokymus, kurių tikslas − suteikti žinių apie informacijos išteklius, jų paieškos ir prieigos galimybes, ugdyti efektyvios informacijos paieškos ir atrankos įgūdžius, supažindinti su akademinio sąžiningumo principais: teisingu informacijos šaltinių citavimu studijų ar mokslo darbe. Nuotoliniam mokymuisi parengti vaizdo pristatymai.

VDU bibliotekos padaliniai − Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka (S. Daukanto g. 27). ir 6-ios fakultetų bibliotekos:

  • V. Biržiškos biblioteka (Humanitarinių mokslų, Menų, Katalikų teologijos, Užsienio kalbų instituto), K. Donelaičio g. 52-218;
  • L. Donskio biblioteka (Ekonomikos ir vadybos bei Politikos mokslų ir diplomatijos), V. Putvinskio g. 23, I a.;
  • M. Romerio biblioteka (Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų), Jonavos g. 66-106;
  • Muzikos akademijos biblioteka, V. Čepinskio g. 5-429;
  • Žemės ūkio akademijos biblioteka (Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Informatikos, Gamtos mokslų, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų), Studentų g. 11-235, Akademija, Kauno r.;
  • Švietimo akademijos biblioteka, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius.

Klauskite – info@bibl.vdu.lt; tel. (8 37) 327861

Interneto puslapis: biblioteka.vdu.lt

Skip to content