Biblioteka

Universiteto biblioteka – tai vieta, kurioje sukurta palanki studijų ir mokslo informacinė aplinka, užtikrinanti efektyvias paslaugas Universiteto bendruomenės nariams, suteikianti prieigą prie informacijos išteklių, reikalingų studijoms, mokslui ir profesinei kvalifikacijai įgyti.

Bibliotekoje bendruomenės nariai gali naudotis spausdintais ir elektroniniais dokumentais (apie 2 mln.). Informacijos išteklių paieškai naudojama VDU virtualioji biblioteka (vb.vdu.lt). Tai integrali paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, Mokslo valdymo sistemoje (vdu.lt/cris), 62-ose prenumeruojamose duomenų bazėse ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Universiteto studentai ir darbuotojai su Universiteto el. pašto prisijungimo duomenimis gali naudotis nuotoline (iš namų) prieiga prie elektroninių informacijos šaltinių.

Reikalingiausi studijoms spausdinti dokumentai (beveik 300 tūkst.) pagal mokslo sritis yra laisvai prieinami atviruose fonduose. Vartotojai gali iš anksto užsisakyti leidinius skaityti bibliotekoje ar pasiskolinti ilgesniam laikui į namus. Naudodamiesi įdiegta savarankiško leidinių išdavimo / grąžinimo sistema studentai gali pasiskolinti ir grąžinti knygas, prasitęsti grąžinimo terminą.

Bibliotekoje sukurtos 637 darbo vietos, iš kurių 196 kompiuterizuotos. Vartotojai gali prisijungti asmeninius kompiuterius, naudotis individualaus ir grupinio darbo patalpomis, darbo vietomis lankytojams su specialiaisiais poreikiais, diskusijų erdvėmis ir poilsio zonomis.

Bibliotekos darbuotojai veda informacinio raštingumo mokymus, kurių tikslas − suteikti žinių apie informacijos išteklius, jų paieškos ir prieigos galimybes, ugdyti efektyvios informacijos paieškos ir atrankos įgūdžius, supažindinti su akademinio sąžiningumo principais: teisingu informacijos šaltinių citavimu studijų ar mokslo darbe. Nuotoliniam mokymuisi parengti vaizdo pristatymai.

VDU bibliotekos padaliniai − Prezidento Valdo Adamkaus biblioteka (S. Daukanto g. 27). ir 7-ios fakultetų bibliotekos:

  • V. Biržiškos biblioteka (Humanitarinių mokslų, Menų, Katalikų teologijos, Užsienio kalbų instituto), K. Donelaičio g. 52-218;
  • L. Donskio biblioteka (Ekonomikos ir vadybos bei Politikos mokslų ir diplomatijos), V. Putvinskio g. 23, I a.;
  • M. Romerio biblioteka (Socialinių mokslų ir Teisės fakultetų), Jonavos g. 66-106;
  • Muzikos akademijos biblioteka, V. Čepinskio g. 5-429;
  • Žemės ūkio akademijos bibliotekos (Agronomijos, Bioekonomikos plėtros, Informatikos, Gamtos mokslų, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos, Žemės ūkio inžinerijos fakultetų), Studentų g. 11-235 ir Universiteto g. 10-200, Akademija, Kauno r.;
  • Švietimo akademijos biblioteka, T. Ševčenkos g. 31, Vilnius.

 Interneto puslapis: biblioteka.vdu.lt

Skip to content