Paskolos, lengvatos, kompensavimas

KAIP SUMOKĖTI UŽ STUDIJAS, JEI TAVO STUDIJOS YRA MOKAMOS

Jei įstojai į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, žinok, kad studentų portale http://studentas.vdu.lt Tau yra priskirtas mokestis už studijas, kurį gali sumokėti iš karto arba dalimis: 50 proc. studijų kainos už rudens semestrą – iki rugsėjo 30 d. (už pavasario semestrą – iki vasario 28 d.), likusius 50 proc. – iki paskutinės semestro paskaitų dienos. Jei neturi lėšų ir ketini kreiptis į Valstybinį studijų fondą dėl paskolos studijų kainai padengti, apie tai turi informuoti fakultetą, kuriame studijuoji, ir gavęs studijų paskolą vienu kartu apmokėti įmoką už studijų kainą. Tačiau tą turi padaryti ne vėliau kaip iki paskutinės semestro paskaitų dienos.

VDU Studijų departamentas

 • K. Donelaičio g. 52, II aukštas, Kaunas
 • Tel.: +370 37 32 35 99
 • El. paštas: studijos@vdu.lt

PASKOLOS, ARBA KAIP GAUTI PINIGŲ SUMOKĖTI UŽ STUDIJAS?

Valstybinis studijų fondas administruoja valstybės remiamų paskolų suteikimą ir išmokėjimą studentams. Valstybės remiama paskola – paskola su valstybės garantija, teikiama iš kredito įstaigų lėšų ir skiriama šiais atvejais:

 • studijų kainai sumokėti (akademiniams metams arba semestrui);
 • gyvenimo išlaidoms;
 • dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti.

Daugiau informacijos apie paskolas http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Valstybinis studijų fondas

 • A. Goštauto g. 12-407, Vilnius
 • Tel.: +370 5 26 39 152
 • Konsultacijų tel.: +370 525 53 371
 • El. paštas: fondas@vsf.lt
 • http://vsf.lrv.lt

KAIP PEREITI Į VALSTYBĖS FINANSUOJAMĄ STUDIJŲ VIETĄ

Jei įstojai į valstybės nefinansuojamą studijų vietą, bet sieki patekti į valstybės finansuojamą studijų vietą, tai gali padaryti dviem būdais:

 • būti „laimės kūdikiu“ ir gauti valstybės finansuojamą studijų vietą, jeigu jos studijų metu atsisakė (nutraukė studijas) kitas asmuo, pagal konkursinį stojamąjį balą arba studijų programos, kurioje studijuoji, geriausiai studijuojančių eilę;
 • gerai mokytis visus akademinius metus ir tikėtis, kad po metų vykstant studijų krepšelio rotacijai asmenys, kurie studijuoja valstybės finansuojamoje vietoje, praras finansavimą ir jį gausi Tu.

Apie galimybę būti „laimės kūdikiu“ arba rotacijos metu patekus į valstybės finansuojamą vietą Tave asmeniškai informuos VDU, todėl sek informaciją studentų savitarnoje http://studentas.vdu.lt arba tikrindamas VDU Tau suteiktą el. pašto dėžutę vardas.pavarde@stud.vdu.lt

VDU Studijų departamentas

 • K. Donelaičio g. 52, II aukštas, Kaunas
 • Tel.: +370 37 32 35 99
 • El. paštas: studijos@vdu.lt

MOKESČIŲ LENGVATOS, ARBA KAIP SUTAUPYTI?

Vytauto Didžiojo universitetas kiekvieno studijų semestro pradžioje http://vdu.lt skelbia naujieną mokesčių lengvatų konkursui. Studentai gali gauti šių rūšių lengvatas:

 • semestrinę mokesčio už studijas lengvatą, kurių:
  • sudėtinga socialinė padėtis
  • paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentų – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai
 • semestrinę apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatą gali gauti  universiteto bendrabučiuose gyvenantiems studentai atsižvelgiant į jų:
  • sudėtingą socialinę padėtį
  • gyvenamąją vietą bendrabutyje

Daugiau informacijos apie VDU teikiamas mokesčių lengvatas https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/mokestines-lengvatos

VDU Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)

 • K. Donelaičio g. 52-111, Kaunas
 • Tel.: +370 37 75 11 75
 • El. paštas: studentas@vdu.lt

KOMPENSACIJOS, ARBA KAIP ATGAUTI SUMOKĖTUS UŽ STUDIJAS PINIGUS?

Jei gerai mokaisi. Pirmosios ir antrosios studijų pakopos bei vientisųjų studijų studentams, kurie studijų laikotarpį ar jų dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamose vietose, už studijas sumokėta kaina kasmet gali būti kompensuojama valstybės lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka per Valstybinį studijų fondą pagal studijų rezultatus, atsižvelgiant į Universiteto sudarytą asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą mokestį, sąrašą.

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas arba  https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/

Valstybinis studijų fondas

 VDU Studijų departamentas

 • K. Donelaičio g. 52, II aukštas, Kaunas
 • Tel.: +370 37 32 78 15
 • El. paštas: studijos@vdu.lt

Jei tarnavai tėvynės labui. Asmenims, nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusiems ar bazinius karinius mokymus baigusiems bei juos pradėjusiems nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. balandžio 21 d., valstybės lėšomis kompensuojama už studijas sumokėta kainos dalis (ne didesnė kaip 50 proc.).

Daugiau informacijos apie studijų kainos kompensavimą http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/kompensavimas-kariams arba https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/

Valstybinis studijų fondas

Skip to content