Studentų atstovybė

Studentų atstovybė – tai vienintelė Vytauto Didžiojo universiteto organizacija, atstovaujanti studentams ir jų interesams universitetiniu, nacionaliniu bei tarptautiniu lygmenimis. VDU Studentų atstovybėje veikia tik studentai, todėl jie yra pasirengę paprastai ir aiškiai kiekvienam atsakyti į klausimus, padėti kilus sunkumams bei nusiųsti į tinkamą Universiteto padalinį ar pas konkretų asmenį. Nesutinki su atsiskaitymo įvertinimu, nežinai, kaip rasti savo bendrabutį, o gal nesugalvoji, kaip turiningai praleisti laiką Universitete? VDU SA veikia tam, kad Tau padėtų!

VDU SA tikslas – atstovauti VDU studentams, ginti jų teises ir interesus Universitete bei už jo ribų, rūpintis akademine, socialine, kultūrine studentų gerove, skatinti akademinės bendruomenės pilietinį sąmoningumą, prisidėti prie VDU bendruomenės intelektualinio potencialo kūrimo bei plėtojimo.

Kaip veikia VDU SA? Aukščiausias organizacijos valdymo organas – Studentų parlamentas, kurį sudaro kiekvieno fakulteto studentų išrinkti atstovai. Jais gali tapti bet kurie norintys bei studentiška veikla susidomėję studentai (parlamento rinkimai vyksta spalio mėnesį). Studentų parlamento posėdžiuose sprendžiamos studentų problemos, keliami studentams aktualūs klausimai, diskutuojama. Taip pat šis organas tvirtina SA veiklos ir finansines ataskaitas, renka VDU SA Valdybą, Revizijos komisiją ir Prezidentą. Šiuo metu VDU Studentų atstovybės Prezidentė yra Emilija Drabužinskaitė.

VDU SA veikia 6 komitetai atsakingi už skirtingas sritis:

  •  Akademinių ir studentų atstovų reikalų – už studijų kokybę, akademinį sąžiningumą, paskaitas, skolas, gretutines studijas, akademines atostogas, komunikaciją su studentų atstovais, studentų atstovų kompetencijų kėlimą;
  • Socialinių reikalų – už bendrabučius, finansinę paramą, emocinę gerovę, infrastruktūrą, studijų prieinamumą, užsieniečius, individualių poreikių turinčius studentus;
  •  Organizacinių reikalų – už neformalių veiklų ir renginių organizavimą bei vykdymą Universiteto ir miesto erdvėse, organizacijos finansinių išteklių stiprinimą pasitelkus projektus;
  •  Ryšių su visuomene – už studentų informavimą, bendravimą žinutėmis ir el. paštu, socialinių tinklų administravimą, SA veiklos viešinimą;
  • Marketingo ir reklamos – už rėmėjų, reklamos plotų paiešką;
  •  Žmogiškųjų išteklių – už organizacijos stiprinimą, tradicijų puoselėjimą, vidinę komunikaciją, narių kompetencijų kėlimą.

Prisijungti prie VDU SA gali kiekvienas VDU studentas. Priėmimas į organizaciją vyks po „Subalansuoto fukso 2023“ stovyklos, todėl sek informaciją atstovybės socialiniuose tinkluose arba vdusa.lt ir tapk VDU studentų atstovu!

Jeigu susidūrei su problema, turi klausimų ar ieškai, kaip įgyvendinti savo idėjas, parašyk mums šiais kontaktais arba anonimiškai čia.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė

Skip to content