Stipendijos

VDU SKIRIAMOS STIPENDIJOS

Studentai turi teisę iš Universiteto stipendijų fondo vienu metu gauti kelių rūšių stipendijas:

 • Skatinamąsias stipendijas, kurios skiriamos geriausiems studentams priimtiems studijuoti į valstybės finansuojamas ar nefinansuojamas studijų vietas:
  • nuolatinių ir vientisųjų studijų pirmakursiams, kurių konkursinis stojamasis balas yra 8,500 (aštuoni su puse) ir didesnis, visą rudens semestrą kas mėnesį bus skirta ir išmokama 2 BSI (Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka paskirtų bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 49 Eur)) Skatinamoji stipendija;
  • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų pirmakursiams, studijuojantiems ištęstine studijų forma, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 8,500 (aštuoni su puse), pirmą studijų semestrą skiriamos 1,3 BSI dydžio Skatinamosios stipendijos.
 • Mobilumo stipendijos skiriamos studentams, išvykstantiems dalinių studijų, praktikų, stažuočių ar kitais studijų tikslais į užsienio aukštojo mokslo ar kitas institucijas pagal dvišalio bendradarbiavimo sutartis ar kitas mainų programas, kuriose dalyvauja Universitetas. Apie šių stipendijų skyrimo konkursą Universitetas skelbia viešai, tad sek naujienas http://vdu.lt
 • Vienkartinės stipendijos skiriamas už aktyvią veiklą Universitete arba siekiant padėti susidūrus su socialiniais sunkumais:
  • Universiteto vardo garbės stipendija skiriama studentams, ypač pasižymėjusiems mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sporto ir (ar) visuomeninėje veiklose reprezentuojant Universitetą. Šią stipendiją, kurios dydis 10 BSI, skiria Universitetas kartą per studijų metus;
  • Vienkartinė socialinė stipendija gali būti skiriama studentams netekus vieno iš tėvų, gimus vaikui, įvykus nelaimei, pasikeitus studento socialinei padėčiai. Ji gali būti skiriama ne daugiau kaip du kartus per semestrą, o jos dydis negali viršyti 4 BSI. Šios stipendijos gali prašyti pats studentas;
  • Vienkartinė skatinamoji stipendija gali būti skiriama už aktyvų dalyvavimą mokslinėje, meninėje, sporto ir (ar) studentiškoje visuomeninėje veiklose ir ne daugiau kaip du kartus per semestrą, o jos dydis negali viršyti 5 BSI. Šią stipendiją skiria atitinkami Universiteto padaliniai.
 • Kitos stipendijos skiriamos Universiteto ar mecenatų iš privataus ar nevyriausybinio sektoriaus, taip pat valstybės nustatyta tvarka.

Visos stipendijos yra pervedamos į asmeninę banko sąskaitą, kurią studentas turi nurodyti http://studentas.vdu.lt asmeninio profilio skiltyje ir yra išmokamos laikotarpiu nuo einamojo mėnesio 25 iki 31 d.

Daugiau informacijos apie stipendijas ir kitas finansines išmokas – https://www.vdu.lt/lt/vdu-studentams/finansine-parama/

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)

 • K. Donelaičio g. 52-111, Kaunas
 • Tel.: +370 37 75 11 75
 • El. paštas: studentas@vdu.lt

VALSTYBĖS SKIRIAMOS SOCIALINĖS STIPENDIJOS

Atsižvelgdama į studento socialinį statusą valstybė per Valstybinį studijų fondą skiria 6,5 BSI dydžio Socialines stipendijas asmenims, atitinkantiems bent vieną iš šių kriterijų:

 • studentas yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba gyvena vienas ir turi teisę gauti arba gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • studentas teisės aktų nustatyta tvarka turi nustatytą 45 % ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • studentas yra ne vyresnis kaip 25 metų ir iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka turi nustatytą globą (rūpybą) arba jo tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Daugiau informacijos apie Socialines stipendijas – http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos

Valstybinis studijų fondas

VDU SKIRIAMŲ LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

Jei nori, kad Tavo sąskaitą pasiektų Universiteto paskirta stipendijas ar kitokia finansinė išmoka, kurią skiria VDU, studentų portale http://studentas.vdu.lt „Studentų profilyje“ suvesk savo asmeninės sąskaitos, kurią turi atsidaręs viename iš Lietuvos bankinių įstaigų, duomenis (sąskaitos numerį).

Skip to content