Akademinė sielovada

Akademinė sielovada rūpinasi akademinės bendruomenės narių dvasiniais poreikiais. Sielovada siekia būti kartu per atvirą ir akademišką (tarpdisciplininį) dialogą, saugoti ir gerbti kiekvieno identitetą, kalbėti apie Dievą iš mokslinės, akademinės perspektyvos ir taip atverti galimybes naujai ir giliau pažinti Kristų, kviesti akademinę bendruomenę švęsti tikėjimą ir išpažinti jį pagal Bažnyčios tradiciją. Organizacija siūlo konkrečius būdus asmeniniam krikščioniškam ryžtingumui ir atsakomybei brandinti, drąsina studentus brandžiai draugystei, priimant kiekvieną tokį, koks jis yra, padeda studentams atpažinti ir priimti savo pašaukimą. Atsinaujinusi Sielovada kviečia jungtis ir įprasminti akademinius metus aktyviai įsitraukus į sielovados veiklą ir atrasti savo talentus bei dovanoti juos savanorystei ir drauge su bendraminčiais augti tikėjime bei studijų kasdienybėje.

VEIKLOS SRITYS

 • Šv. Mišios, Liturgijos šventimas ir bendra malda;
 • Dvasiniai pokalbiai ir išpažintys;
 • Šventojo Rašto skaitymas ir apmąstymas;
 • Diskusijos įvairiais klausimais;
 • Rekolekcijos;
 • Seminarai, mokymai, susitikimai (raginame VDU bendruomenę kviestis sielovados komandą pravesti mokymą/seminarą pagal Jums aktualias temas);
 • ALFA kursas apie gyvenimo prasmę ir krikščioniškas tiesas;
 • Samuelio kursas, padedantis priimti svarbius gyvenimo apsisprendimus bei atrasti savo vietą, pašaukimą, karjerą;
 • Savanorystės sąmoningumo ugdymas (formaciniai susitikimai savanoriams, galimybė savanoriauti sielovados renginiuose);
 • Bendradarbiavimas su studentų atstovybe ir kitomis Universiteto organizacijomis;
 • Įvairūs susitikimai su akademinės bendruomenės nariais;
 • Studentų ir darbuotojų dvasinis palydėjimas;
 • Piligriminės kelionės.

TVARKARAŠČIAI

 • Trečiadieniais VDU kapelionai ir sielovados koordinatorė Jūsų laukia Sielovados kabinete (V. Putvinskio g. 23 – 105, Kaunas):
  • 12 val. Šv. Mišios VDU koplytėlėje (V. Putvinskio g. 23 – 105,1 Kaunas);
  • 15 val. Gailestingumo vainikėlis;
  • 10 – 16 val. galimybė pasikalbėti su VDU kapelionais, atlikt išpažintį ir kt. (jei šis laikas netinka, galima asmeniškai susitarti susitikti su kunigais ir kitu Jums patogiu laiku).
 • Sekmadieniais 18:30 val. šv. Mišios anglų kalba Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, (Rotušės a. 8);
 • Sekmadieniais 20 val. šv. Mišios studentams Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje, (Rotušės a. 8) ir po šv. Mišių visi renkamės bendrai agapei (suneštinėms vaišėms, bendrystei ir pokalbiams).;
 • Įvairūs renginiai, susitikimai, konferencijos, seminarai, piligriminės išvykos, kursai (apie juos sekite naujienas VDU Akademinės sielovados FB puslapyje).

2023–2024 M. PLANUOJAMOS SIELOVADOS VEIKLOS:

 • Rugsėjo 1 d. 12 val. kviesime drauge su visa Kauno akademine bendruomene pradėti naujus mokslo metus Šv. Mišiomis Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje;
 • Rugsėjo 25 d. 18 val. ALFA kurso studentams pirmas susitikimas;
 • Rugsėjo 26 d. pirmakursius ir visus norinčius kviesime drauge leistis į kelionę po Kauną, atrandant dar neatrastas, o galbūt nepastebėtas Kauno vietas;
 • Spalio 8 d. 17 val. SAMUELIO kurso pirmas susitikimas;
 • Spalio – lapkričio mėn. kviesime į diskusijų ir pranešimų ciklo „Žmogaus slėpinys“ susitikimus;
 • Gruodžio 28 d. – Sausio 2d. Naujus metus pasitikti kviesime drauge vykstant į Taizé Europos jaunimo žiemos susitikimą Slovėnijoje;
 • Pavasarį laukia diskusijų ir pranešimų ciklo „Žmogaus slėpinys“ susitikimai;
 • Pasitinkant vasarą kviesime į gyvos piligrimystės žygį Šiluvoje;
 • Taip pat kviesime jungtis į savanorystę, drauge augant bendrystėje bei atrandant savo talentus.
 • Trečiadieniais lauksime VDU koplyčioje šv. Mišioms, drauge melstis ar tiesiog pasikalbėti;
 • Sekmadieniais kviesime į šv. Mišias Šv. Pranciškaus Ksavero (jėzuitų) bažnyčioje ir agapę po jų.

Visą informaciją apie VDU sievoados veiklas galima rasti:

Facebook puslapyje VDU akademinė sielovada

Instagram puslapyje vdu_sielovada

Akademinė sielovada

 • VDU koplyčia ir sielovados centras V. Putvinskio g. 23, 104–105.

Kapelionai:

 • kun. Rastislavas DLUHÝ CSsR,

mob. tel. +370 609 96 238, el. paštas: rastidl@gmail.com

 • kun. Peteris HERTELIS CSsR,

mob. +370 609 96 243, el. pastas:p.hertel@centrum.sk

 • Sielovados koordinatorė Kristina Dapkutė, tel. +370 620 97 290

el. paštas: sielovada.vdu@gmail.comsielovada@vdu.lt

Skip to content