Informacija studentams su negalia

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokia filosofija Vytauto Didžiojo universitetas vadovaujasi nuo pat 1992 metų. Universitetas nuolat siekia atsižvelgti į individualius studentų poreikius ir sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims.

2015 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Vytauto Didžiojo universitetui suteikė sertifikatą, kuriuo patvirtino, jog Universiteto infrastruktūra yra prieinama, aptarnavimas – palankus neįgaliems studentams. 2020 m. VDU atkūrė negalios koordinatoriaus poziciją, 2021 m. patvirtino negalios politikos dokumentą „Įtraukių galimybių universitetas“, kuriuo vadovaujasi savo kasdienėje veikloje.

STUDIJOS

Didžioji dalis Universitete vykdomų programų yra lanksčios, gali būti pritaikytos prie asmens su negalia poreikių. VDU vyksta nuotolinės studijos, taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos, taip pat sudarytos sąlygos negalią turintiems studentams naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais.

FIZINĖ STUDIJŲ APLINKA

Daugelis Universiteto pastatų ir patalpų yra visiškai arba iš dalies pritaikyta studentams su negalia. Išsamesnė informacija apie VDU patalpų pritaikymą ir prieigą prie jų pateikta čia:

VDU žemėlapis

Judėjimui ir susisiekimui akademiniame mieste tarp Vytauto Didžiojo universiteto rūmų studentams su negalia siūloma naudotis:

Studentai su negalia gali apsigyventi VDU bendrabučiuose, kurie yra visiškai arba iš dalies pritaikyti judėjimo ar kitą negalios formą turintiems asmenims. Prireikus kartu gali gyventi ir lydintieji asmenys. Daugiau apie VDU bendrabučius ir jų pritaikymą galima sužinoti http://apgyvendinimas.vdu.lt

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos padaliniuose, įsikūrusiuose įvairiuose Universiteto rūmuose, įrengtos erdvės su specialiomis darbo vietomis, skirtomis neįgaliems studentams. Daugiau informacijos apie bibliotekos įrangą ir paslaugas galima rasti adresu http://biblioteka.vdu.lt/negalia

FINANSINĖ PARAMA

Kiekvieno studijų semestro pradžioje per pirmąsias dvi savaites studentai su negalia gali kreiptis į VDU negalios koordinatorę ir gauti ar prašyti suteikti informaciją apie:

 • Universiteto finansinę paramą – studijų ir (ar) apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatai (daugiau informacijos vdu.lt/parama)
 • finansinę pagalbą, skiriamą iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (daugiau informacijos ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas):
  • tikslinę išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti, kuri yra 50 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio ir mokama kas mėnesį (112,92 €/mėn.);
  • tikslinę išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, kuri yra 3,2 BSI dydžio ir mokama už kiekvieną semestrą (147 €/sem.);
 • Valstybinio studijų fondo skiriamas (daugiau informacijos vsf.lrv.lt):
  • tikslines išmokas, teikiamas įgyvendinant „Studijų prieinamumo didinimas“ projektą (184 €/mėn.);
  • socialines stipendijas (299 €/mėn.);
  • valstybės remiamas paskolas studijų mokesčiui sumokėti, kai pateikęs prašymą studentas su negalia gali būti atleistas nuo paskolos grąžinimo.

Daugiau informacijos apie Universiteto teikiamas paslaugas studentams su negalia rasi čia: http://vdu.lt/negalia

Jei esi studentas, turintis negalią, per Įvadą į studijas VDU 2022 Tu ir Tavo artimieji esate kviečiami į specialų susitikimą su koordinatore negalios reikalams. Susitikime sužinosi bendrąsias naujienas apie neįgaliesiems Universitete suteikiamas sąlygas, galimybes, finansinę paramą ir pan., taip pat konkrečią, tik Tau svarbią informaciją.

Daugiau informacijos teikia

Negalios koordinatorė (Studentų reikalų departamentas)

Skip to content