Informacija studentams su negalia

Negalia – ne kliūtis tapti VDU bendruomenės nariu. Tokia filosofija Vytauto Didžiojo universitetas vadovaujasi nuo pat 1992 m., todėl universitetas nuolat siekia atsižvelgti į individualius studentų poreikius ir sudaryti vienodas sąlygas visiems studijuojantiems asmenims.

2015 m. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga Vytauto Didžiojo universitetui suteikė sertifikatą, kuriuo patvirtino, jog Universiteto infrastruktūra yra prieinama, aptarnavimas – palankus studentams su negalia. 2020 m. VDU atkūrė negalios koordinatoriaus poziciją, 2021 m. patvirtino VDU negalios politikos dokumentą „Įtraukių galimybių universitetas“, kuriuo vadovaujasi savo kasdienėje veikloje.

STUDIJOS

Didžioji dalis Universitete vykdomų programų yra lanksčios, gali būti pritaikytos prie asmens su negalia poreikių. VDU vyksta nuotolinės studijos, yra taikomos įvairios studijų atsiskaitymo formos, taip pat sudarytos sąlygos negalią turintiems studentams naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais.

FIZINĖ STUDIJŲ APLINKA

Daugelis Universiteto pastatų ir patalpų yra visiškai arba iš dalies pritaikyti studentams su negalia. Išsamesnė informacija apie VDU pastatų pritaikymą ir prieigą prie jų pateikta čia: VDU žemėlapis.

Judėjimui ir susisiekimui akademiniame mieste tarp Vytauto Didžiojo universiteto rūmų studentams su negalia siūloma naudotis:

Studentai su negalia gali apsigyventi VDU bendrabučiuose, kurie yra visiškai arba iš dalies pritaikyti judėjimo ar kitą negalią turintiems asmenims. Prireikus, kartu su negalią turinčiu studentu gali gyventi ir lydintieji asmenys. Daugiau apie VDU bendrabučius ir jų pritaikymą galima sužinoti adresu https://apgyvendinimas.vdu.lt/

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos padaliniuose, įsikūrusiuose įvairiuose Universiteto rūmuose, įrengtos erdvės su pritaikytomis darbo vietomis, skirtomis studentams su negalia. Daugiau informacijos apie bibliotekos įrangą ir paslaugas galima sužinoti adresu https://biblioteka.vdu.lt/negalia/

FINANSINĖ PARAMA

Kiekvieno studijų semestro pradžioje per pirmąsias dvi savaites studentai su negalia gali kreiptis į VDU negalios koordinatorę ir gauti ar prašyti suteikti informaciją apie:

 • Universiteto finansinę paramą – studijų ir (ar) apgyvendinimo bendrabutyje mokesčio lengvatą, apie jas daugiau gali sužinoti ČIA;
 • finansinę pagalbą, skiriamą iš Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, , apie ją daugiau gali sužinoti ČIA:
  • išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti, kuri yra mokama kas mėnesį (123,11 €/mėn.);
  • išmoką studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti, kuri yra mokama už kiekvieną semestrą (156,8 €/sem.);
 • Valstybinio studijų fondo skiriamas išmokas, apie jas daugiau gali sužinoti ČIA:
  • tikslinę išmoką, teikiamą studentams su negalia(196 €/mėn.);
  • socialinę stipendiją (318,5 €/mėn.);
  • valstybės remiamas paskolas studijų mokesčiui sumokėti, kai pateikęs prašymą studentas su negalia, turintis 0-45 proc. darbingumo lygį, gali būti atleistas nuo paskolos grąžinimo. Daugiau apie tai gali sužinoti ČIA.

Jei esi naujai į studijas įstojęs studentas turintis negalią Įvado į studijas VDU 2023 metu Tu ir Tavo artimieji esate kviečiami į NUOTOLINĮ susitikimą su koordinatore negalios reikalams. Susitikime sužinosi bendrą informaciją apie neįgaliesiems Universitete suteikiamas sąlygas, galimybes, finansinę paramą ir pan., taip pat galėsi sužinoti konkrečią, tik Tau svarbią informaciją.

Negalios koordinatorė (Studentų reikalų departamentas)

Skip to content