Registracija į studijų dalykus

Vytauto Didžiojo universitetas iš kitų Lietuvos aukštųjų mokyklų išsiskiria plačiomis universitetinėmis studijomis, kurias baigus ne tik suteikiamas bakalauro laipsnis, bet ir išugdomas savarankiškai bei kūrybiškai mąstyti gebantis, naujovėms imlus absolventas, aktyvus pilietinės visuomenės narys, siekiantis mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Dėl šios priežasties Universitete mokomasi ir specialybės, ir bendrųjų dalykų, kurie suteikia galimybę studijuoti bei rinktis patiems įdomius, naudingus dalykus, nebūtinai susijusius su pasirinkta studijų programa.

Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų dalykai Vytauto Didžiojo universitete skirstomi į studijų krypties dalykus ir artes liberales bendruosius studijų dalykus.

Vadovaudamiesi studijų tvarkaraščiu, konkrečiomis studijų programomis ir reguliamino reikalavimais, prieš registruodamiesi į dalykus, studentai patys susidaro individualius studijų planus:

  • turi pasirinkti ir studijuoti dalykus, kurių apimtis kreditais per semestrą būtų
    • nuolatinėse studijose ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36, o bendra vienų studijų metų kreditų apimtis – 60;
    • ištęstinėse studijose ne mažesnė kaip 14 ir nedidesnė kaip 26, o bendra vienų studijų metų kreditų apimtis – 45.
  • pasirinkus studijų dalykus ir gretutines ar individualiąsias studijas, semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė nei 42 kreditai;
  • per pirmus 4 semestrus privaloma išklausyti A grupės studijų sričių dalykų (ne mažiau kaip 16 kreditų), užsienio kalbų (ne mažiau kaip 12 ir ne daugiau kaip 24 kreditų) ir B grupės studijų dalykų.

REGISTRACIJA Į DALYKUS PRIVALOMA VISIEMS PIRMAKURSIAMS

Registracija į studijų dalykus vyks elektroniniu būdu savarankiškai prisijungus prie VDU Studentų savitarnos portalo adresu https://studentas.vdu.lt.

Rugpjūčio 31 d.  vyks pirmasis – pagrindinis – registracijos į studijų dalykus etapas. Šią dieną būtina užsiregistruoti į studijų dalykus, kitaip nebus galimybės jų studijuoti. Registracijai į studijų dalykus reikalingi prisijungimo vardas ir slaptažodis bus atsiųsti elektroniniu laišku.

Užsiregistravus į C grupės privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų paskaitas būtina registruotis į konkrečios grupės pratybas, seminarus, laboratorinius darbus. Bendra dalyko apimtis kreditais nurodyta prie dalyko paskaitos (paskaita + laboratoriniai darbai; seminarai ar kt.).

Informacija studentams dėl užsienio kalbų:

  • nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų pirmo ir antro kursų studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
  • nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
  • iš užsienio kalbų pogrupio studentai turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24 kreditus kalboms mokytis.

Rugsėjo 2–5 dienomis vyks antrasis – galutinis – registracijos į studijų dalykus etapas, kada bus galima tikslinti studijų dalykų registraciją: išsibraukti iš nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašyti į dalykų paskaitas, seminarus, laboratorinius darbus, kuriuose dar bus laisvų vietų.

Skip to content