Neturintiems LSP bus laikinai taikomos viešojo transporto lengvatos

Studentams, neturintiems Lietuvos studento pažymėjimo (LSP), bus laikinai taikomos transporto lengvatos. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija priėmė įsakymą, jog universiteto išduodama pažyma apie studento statusą viešajame transporte galios visą rugsėjo mėnesį, iki rugsėjo 30 d. (įskaitytinai).

VDU studentams pažymą apie studento statusą galima užsisakyti Studentų savitarnos portale > Prašymai ir pažymos > Pažymų užsakymas.  Pažymos pagaminimas užtrunka nuo 1-2 d. d.

Nors studentams yra laikinai išduodamos pažymos apie studento statusą, galiojančios viešajame transporte, kviečiame užsisakyti Lietuvos studento pažymėjimą (LSP). 2023 m. į VDU įstoję pirmakursiai (bei pirmo kurso magistrantai), sudarę sutartį su universitetu, LSP gali įsigyti nemokamai (užpildžius registracijos formą iki š. m. lapkričio 1 d.). Pažymėjimo pagaminimas užtrunka nuo 1-15 d. d.

Pirmakursių susitikimai fakultetuose

Pirmąją „Įvado į studijas VDU 2023“ renginių dieną, rugpjūčio 28 d., pirmadienį, 10 val. pirmakursių lauks susitikimai Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) fakultetuose. Čia bus galima susipažinti su savojo fakulteto bendruomene – katedrų vedėjais, dėstytojais, atstovais, kurie pristatys universitetą, fakultetą, studijų programą, papasakos apie įvadinę savaitę ir ką reikia padaryti jos metu. Taip pat pirmakursių lauks studentai-mentoriai, kurie bus pasirengę padėti ir atsakyti į klausimus, palydėti bei pagelbėti.

VDU pirmakursiams – anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo testai

Visi pirmakursiai, įstoję į Vytauto Didžiojo universitetą (VDU) turi atlikti anglų kalbos ir kompiuterinio raštingumo diagnostinius testus.

Pirmakursiams, kurie anglų kalbos diagnostinio testo nelaikė bendrojo priėmimo ar pirmo papildomo priėmimo etapo sutarčių pasirašymo metu ar įstojo į studijas antro papildomo priėmimo metu,  tai reikės padaryti įvadinės savaitės metu rugpjūčio 28-29 d. Kompiuterinio raštingumo testas taip pat Įvadinės savaitės metu rugpjūčio 29 d. Anglų kalbos diagnostinis testas vyks nuotoliniu būdu, o kompiuterinio raštingumo testas – gyvai, pagal paskirtą tikslų laiką (nuotolinių studijų ir Švietimo akademijos Vilniuje studentai šį testą atliks nuotoliniu būdu 15 val.).

Informacija įstojusiems į VDU

Džiaugiamės, kad bakalauro studijas 2023 m. pasirinkote Vytauto Didžiojo universitete.

Norint tapti pilnateisiu VDU studentu, Jums reikia nuo rugpjūčio 28 d. 15 val. iki rugpjūčio 30 d. 17 val. pasirašyti studijų sutartį elektroniniu būdu jungiantis adresu https://epasirasymas.vdu.lt/.

Pakviestieji studijuoti būtinai turi pasirašyti studijų sutartis elektroniniu būdu iki nurodyto laiko. Laiku nepateikus reikiamų dokumentų ir nepasirašius studijų sutarties, kvietimas studijuoti anuliuojamas.

Studijų sutarties pasirašymo elektroniniu būdu žingsniai:

 • Norėdami pasitikrinti, ar tikrai įstojote į Vytauto Didžiojo universitetą, prisijunkite prie LAMA BPO sistemos adresu lamabpo.lt;
 • Sumokėkite 45 € registracijos mokestį (jei sutartį su VDU sudarote pakartotinai – įkelkite ankstesnio mokėjimo kvitą);
 • Prisijunkite prie VDU e.pasirašymo sistemos https://epasirasymas.vdu.lt/ spausdami mygtuką „Kurti naują paskyrą“. Tuomet prisijungti reikia naudojant naujos paskyros prisijungimo vardą ir slaptažodį. Taip pat prisijungti galima naudojant elektroninę bankininkystę, mobilų ar elektroninį parašą;
 • Turėkite su savimi registracijos mokėjimo kvitą (tinka el. versija);
 • Patvirtinkite studijų sutartį elektroniniu būdu;

Jei kyla sunkumų, skambinkite telefonu (8 37) 323 206 arba +370 65547241, +370 610 73160, +370 615 22359.

Nepavykus savarankiškai sudaryti studijų sutarties, galima atvykti į universitetą rugpjūčio 29-30 d. nuo 9 iki 17 val. adresu K. Donelaičio g. 52-102, Kaunas ir studijų sutartį sudaryti su universiteto darbuotojų pagalba. Norint studijų sutartį pasirašyti universitete rekomenduojama 45 € registracijos mokestį sumokėti iš anksto per elektroninę bankininkystę.

Pasirašant studijų sutartį elektroniniu būdu į VDU e.pasirašymo sistemą reikia įkelti šių dokumentų kopijas:

 • Registracijos mokesčio kvitą – 45 € (jei sutartį su VDU sudarote pakartotinai – įkelkite ankstesnio mokėjimo kvitą);
 • Jei vidurinis išsilavinimas įgytas ne Lietuvos Respublikoje – pateikiami Studijų kokybės vertinimo centro išduoti dokumentai;
 • Dokumentą (-us), patvirtinantį pavardės keitimą (originalą), jei ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ir nėra nurodytas asmens kodas;
 • Suaugusiųjų mokymo centro pažymą apie metinius dalykų pažymius (jeigu jie reikalingi konkursiniam balui apskaičiuoti);
 • Tarptautinių ir šalies olimpiadų arba konkursų I-III vietų laimėtojams – tai įrodančius dokumentus, už kuriuos buvo skirti papildomi balai;
 • Tarptautinio užsienio kalbos egzamino įvertinimo sertifikatą.

 

Išsamesnę informaciją apie sutarčių pasirašymą teikia:

VDU Studijų informacijos centras
Adresas | K. Donelaičio g. 52-102, Kaunas
Telefonas |(8 37) 323 206 arba +370 65547241, +370 610 73160, +370 615 22359.

El. paštas | vdu@vdu.lt

Pirmo kurso bakalauro ir vientisųjų studijų studentų apgyvendinimas

Vytauto Didžiojo universitetas kviečia pirmo kurso studentus apsigyventi Universiteto bendrabučiuose, esančiuose Kaune, Akademijoje (Kauno rajone) arba Vilniuje.

Viso universitetas gali pasiūlyti studentams apsigyventi aštuoniuose bendrabučiuose, kuriuose jiems yra skirta per 1500 vietų.

Daugiau informacijos apie apgyvendinimo sąlygas VDU bendrabučiuose galima rasti adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt

GYVENAMOSIOS VIETOS PIRMO KURSO STUDENTAMS SKYRIMO TVARKA

Studentai, norėdami apsigyventi viename iš Universiteto siūlomų bendrabučių, per sutarčių sudarymo laikotarpį turi atlikti šiuos veiksmus:

 • sudaryti Studijų sutartį;
 • rezervuotis gyvenamąją vietą bendrabutyje, pasirinkę ją iš siūlomų laisvų vietų Apgyvendinimas studentų kambariuose sąrašo adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt (nuoroda Kitų asmenų apgyvendinimas), prisijungę tokiu pat prisijungimo vardu ir slaptažodžiu, kaip ir sudarydami Studijų sutartį (SVARBU: laisvų vietų sąrašas yra nuolat atnaujinamas). Patvirtinimas apie atliktą rezervaciją ateis į nurodytą asmeninę el. pašto dėžutę;
 • sulaukti antro el. laiško į savo asmeninę el. pašto dėžutę su rezervacijos patvirtinimu (gyvenamosios vietos skyrimu);
 • sulaukti trečio – ir paskutinio – el. laiško į savo asmeninę el. pašto dėžutę apie paruoštą Apgyvendinimo sutartį  ir ją el. būdu vėliausiai iki 2023  m. rugpjūčio 31 d. jungiantis adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt (nuoroda Kitų asmenų apgyvendinimas) sudaryti;
 • Sudarius Apgyvendinimo sutartį vėliausiai iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. įsikelti į paskirtą gyvenamąją vietą bendrabutyje ir joje apsigyventi.

Studentai, skyrus studentus su negalia, norėdami apsigyventi VDU bendrabutyje Nr. 2 („BALTIJA“), esančiame adresu Vytauto pr. 71, Kaunas (pritaikytame studentams su negalia), bei Nr. 5, esančiame adresu Universiteto g. 8 (iš dalies pritaikytame studentams su negalia), Akademija, Kauno r., tai galės padaryti ne anksčiau kaip nuo 2023 m. spalio 1 d. (sek informaciją http://apgyvendinimas.vdu.lt naujienų skiltyje).

Informuojame, kad studentai turi teisę keisti pasirinktą gyvenamąją vietą arba rezervuoti naują nuo š. m. rugsėjo 1 d. iki pat 2024 m. gegužės 31 d., pasirinkę ją iš laisvų vietų sąrašo, prisijungę adresu http://apgyvendinimas.vdu.lt

Studentų centras (Studentų reikalų departamentas)

 • K. Donelaičio g. 52-111, Kaunas
 • Tel.: +370 37 75 11 75
 • El. paštas: studentas@vdu.lt

Pirmakursiams – konkursas studijų stipendijai gauti

Vytauto Didžiojo universitetas, kaip socialiai atsakinga institucija, siekia padėti asmenims įgyti aukštąjį išsilavinimą, kuriems dėl sunkios finansinės padėties užkertamas kelias į aukštąjį mokslą. Universitetas 2021 metais įsteigė studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams skiria studijų stipendijas studijų kainai padengti. Atsižvelgiant į stojančiųjų konkursinius balus bei pasirengimą studijoms, studentams, įstojusiems į valstybės nefinansuojamas vietas studijų kaina gali būti padengiama pilnai arba dalinai visam studijų laikotarpiui.

Stipendijos studijų kainai padengti konkurse gali dalyvauti 2023 m. į VDU bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstoję ir sutartis su universitetu sudarę studentai, kurie Vytauto Didžiojo universitetą prašyme pasirinkę pirmu prioritetu. Prašymus dalyvauti konkurse studentai turi pateikti sutarčių pasirašymo su universitetu dienomis epasirasymas.vdu.lt sistemos skiltyje „Paraiška studijų fondo stipendijai gauti“.

 

Konkurso datos

Įstojusiems LAMA BPO bendrojo priėmimo pagrindinio etapo metu

 • Prašymų dalyvauti konkurse studijų stipendijai gauti priėmimas – nuo rugpjūčio 2 d. 15 val. iki  rugpjūčio 4 d. 17 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai iki rugpjūčio 10 d. 15 val.

Įstojusiems LAMA BPO papildomo priėmimo pirmojo etapo metu

 • Prašymų priėmimas nuo rugpjūčio 16 d. 15 val. iki rugpjūčio 18 d. 17 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai iki rugpjūčio 24 d. 15 val.

Įstojusiems LAMA BPO papildomo priėmimo antrojo etapo metu

 • Prašymų priėmimas nuo rugpjūčio 28 d. iki rugpjūčio 30 d. 17 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai rugsėjo 3 d.

Norintys dalyvauti konkurse, turi nurodytomis datomis sistemoje epasirasymas.vdu.lt užpildyti prašymą „Paraiška studijų fondo stipendijai gauti“ nurodant prašomus duomenis, pateikti argumentus, pagrindžiančius motyvaciją studijuoti Vytauto Didžiojo universitete ir pasirinktoje studijų programoje, ir galimus papildomus dokumentus:

 • Mokslo, meno ar sporto pasiekimus įrodančius dokumentus;
 • Aktyvią socialinę veiklą įrodančius dokumentus;
 • Asmenys, kurie dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto įsteigtame studijų stipendijos studijų kainai padengti konkurse ir yra iš socialiai jautrių grupių, norėdami dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos dokumentus:
  • Ne vyresni kaip 25 m. asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių abu tėvai yra mirę (visiški našlaičiai), pateikia tėvų mirties liudijimų kopijas arba teismo sprendimo dėl paskirtos globos dokumento kopiją;
  • Galiojantį neįgaliojo pažymėjimą;
  • Asmenys iš šeimų, auginančių keturias ar daugiau atžalų ne vyresnių kaip 25 m. amžiaus, pateikia šeimos sudėties pažymą;
  • Turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, turi pateikti savivaldybės socialinės paramos skyriaus išduotą galiojančią pažymą apie socialinės pašalpos skyrimą;
  • Asmenys iš šeimų, kurių abu tėvai arba turėtas vienas iš tėvų yra bedarbiai, turi pateikti Užimtumo tarnybos išduotą galiojančią pažymą apie nedarbo draudimo išmokos skyrimą.

Skiriant studijų stipendijas atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

 • Konkursinis balas;
 • Pasirinkta studijų programa VDU pirmu prioritetu;
 • Asmuo iš socialiai jautrios grupės;
 • Visuomenei ir Universitetui svarbi studijų kryptis, į kurią studentas priimtas;
 • Universiteto tinklo mokyklos abiturientas;
 • Aukšti mokslo, meno ir sporto pasiekimai;
 • Motyvacija studijuoti VDU ir veikti Universiteto studijų, mokslo ir (ar) visuomeninės veiklos srityje (savanorystė, mentorystė ir kt. veiklos).

Studentai bus asmeniškai elektroniniu paštu informuoti apie studijų stipendijos studijų kainai padengti konkurso rezultatus.

 

Kontaktai:

VDU Studijų informacijos centras

Adresas | K. Donelaičio g. 52-102, Kaunas

Telefonas | (8 37) 323 206 arba +370 65547241, +370 610 73160, +370 615 22359.

El. paštas | vdu@vdu.lt

VDU pirmakursiams – anglų kalbos žinių patikrinimas

Sutartis pasirašę VDU studentai privalo laikyti anglų kalbos diagnostinį testą, kuris padeda nustatyti, kokiu lygiu studentas(-ė) turi mokytis anglų kalbos. Diagnostinis testas laikomas nuotoliniu būdu tik sutarties su VDU pasirašymo dieną (rugpjūčio 16 – 18 dienomis).

Testą (ENGLISH PLACEMENT TEST 2023) rasite https://testing.vdu.lt

Prisijungimo instrukciją rasite ČIA

 

Neturintiems galimybės testą laikyti nuotoliniu būdu, tai padaryti galima universitete, K. Donelaičio g. 52, 315 kab. rugpjūčio 16 – 18 dienomis nuo 9:00 val. iki 17:00 val..

Informacija apie testo rezultatus  Jums bus atsiųsta į universiteto el. paštą (vardas.pavarde@stud.vdu.lt) rugpjūčio 30 dieną.

 

Anglų kalbos diagnostinio testo laikyti nereikia:

 • nesimokiusiems anglų kalbos ar išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 16 % ir mažiau – šie studentai mokosi anglų kalbos nuo A1 lygio;
 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 80 % – 89 % – šiems studentams rekomenduojame mokytis B2 lygiu (arba laikyti diagnostinį testą);
 • išlaikiusiems valstybinį anglų kalbos egzaminą 90 % ir daugiau – šie studentai mokosi bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką arba laiko C1 lygio įskaitymo testą (testas laikomas tik universitete, K. Donelaičio g. 52, 315 kab. tik rugpjūčio 16 – 18 dienomis);
 • turintiems C1 lygio kompetenciją liudijančius galiojančius dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus) – privalu juos pateikti Užsienio kalbų institutui (almante.meskauskiene@vdu.lt) iki rugsėjo 1 dienos. Šie studentai TURI studijuoti kitas užsienio kalbas (ne mažiau kaip 12 ECTS);
 • į Anglų filologijos studijų programą priimtiems studentams – šie studentai studijuoja anglų kalbą pagal savo programos reikalavimus.

 

Studentai, mokęsi anglų kalbos kituose universitetuose ir turintys C1 lygio kompetenciją liudijančius dokumentus, turi juos pristatyti almante.meskauskiene@vdu.lt iki rugsėjo 15 dienos.

 

Kilus klausimams galima kreiptis į:

VDU Užsienio kalbų institutas

Donelaičio g 52 – 306, Kaunas

Tel. +370 37 32 78 45

El. paštas: uki@vdu.lt

VDU pirmakursiams – stovykla „Subalansuotas fuksas“

„Subalansuotas Fuksas“ – tradicinė Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) organizuojama stovykla visiems VDU pirmakursiams. Tai vienas linksmiausių studijų savaitgalių, suteikiantis unikalią galimybę susipažinti su Universitetu, susirasti naujų draugų ir pajusti studentiško judėjimo magiją.

Stovyklos metu pirmakursiai dalyvauja įvairiose diskusijose, žaidimuose, simuliacijose, susipažįsta su universitetu iš akademinės pusės, mezga pažintis bei smagiai leidžia laiką. Šiais metais stovykla vyks rugsėjo 9–10 dienomis.

Kviečiame visus būsimus Universiteto pirmakursius sekti VDU Studentų atstovybės Facebook bei Instagram paskyras ir laukti naujienų!

Stovyklos dalyvių skaičius ribotas, todėl į ją patenka tik labiausiai motyvuoti, kūrybiškiausi bei linksmiausi pirmakursiai – patikėk, stengtis tikrai verta!

Pabrėžiame, kad stovykla – ne krikštynos. Jokių pašaipų ir košmariškų iššūkių VDU Studentų atstovybė neorganizuoja, bet pažada linksmiausią savaitgalį su geriausia VDU kompanija!

Pirmakursių stovyklos „SUBALANSUOTAS FUKSAS 2023“ dalyvio anketa: https://forms.gle/MN27LTi4Ct1YHQSf8

Daugiau informacijos adresu vdusa.lt arba Facebook socialiniame tinkle: facebook.com/VduStudentuAtstovybe .

Skip to content