Pirmakursiams – konkursas studijų stipendijai gauti

VDU įsteigė studijų fondą pirmo kurso studentų studijų kainai padengti – 2021 m. į bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstojusiems pirmakursiams konkurso būdu skirs 300 studijų stipendijų studijų kainai padengti. Iš 300 stipendijų studijų kainai padengti 30-čiai geriausių studentų, įstojusių į valstybės nefinansuojamas vietas, studijų kaina bus pilnai padengta visam studijų laikotarpiui, o likusiems universitetas kompensuos 50 proc. studijų kainos visam studijų laikotarpiui.

Stipendijos studijų kainai padengti konkurse gali dalyvauti 2021 m. į VDU bakalauro ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas vietas įstoję ir sutartis su universitetu sudarę studentai. Prašymus dalyvauti konkurse studentai turi pateikti sutarčių pasirašymo su universitetu dienomis.

Konkurso datos

Įstojusiems LAMA BPO bendrojo priėmimo pagrindinio etapo metu

 • Prašymų dalyvauti konkurse studijų stipendijai gauti priėmimas – nuo rugpjūčio 9 iki 12 d. 15 val.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai iki rugpjūčio 13 d. 17 val.

Įstojusiems LAMA BPO bendrojo priėmimo papildomo etapo metu

 • Prašymų priėmimas nuo rugpjūčio 21 iki 23 d.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai iki rugpjūčio 24 d. 17 val.

Universitetinio priėmimo 2 etapas:

 • Prašymų priėmimas nuo rugpjūčio 27 d.
 • Konkurso rezultatų paskelbimas studentus informuojant asmeniškai rugpjūčio 30 d.

Norintys dalyvauti konkurse, turi nurodytomis datomis sistemoje epasirasymas.vdu.lt užpildyti prašymą „Paraiška studijų fondo stipendijai gauti“ nurodant prašomus duomenis, pateikti argumentus, pagrindžiančius motyvaciją studijuoti Vytauto Didžiojo universitete ir pasirinktoje studijų programoje, ir galimus papildomus dokumentus:

 • Mokslo, meno ar sporto pasiekimus įrodančius dokumentus;
 • Aktyvią socialinę veiklą įrodančius dokumentus;
 • Asmenys, kurie dalyvauja Vytauto Didžiojo universiteto įsteigtame studijų stipendijos studijų kainai padengti konkurse ir yra iš socialiai jautrių grupių, norėdami dalyvauti konkurse turi pateikti šiuos dokumentus:
  • Ne vyresni kaip 25 m. asmenys, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių abu tėvai yra mirę (visiški našlaičiai), pateikia tėvų mirties liudijimų kopijas arba teismo sprendimo dėl paskirtos globos dokumento kopiją;
  • Galiojantį neįgaliojo pažymėjimą;
  • Asmenys iš šeimų, auginančių keturias ar daugiau atžalų ne vyresnių kaip 25 m. amžiaus, pateikia šeimos sudėties pažymą;
  • Turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, turi pateikti savivaldybės socialinės paramos skyriaus išduotą galiojančią pažymą apie socialinės pašalpos skyrimą;
  • Asmenys iš šeimų, kurių abu tėvai arba turėtas vienas iš tėvų yra bedarbiai, turi pateikti Užimtumo tarnybos išduotą galiojančią pažymą apie nedarbo draudimo išmokos skyrimą.

Skiriant studijų stipendijas atsižvelgiama į šiuos kriterijus:

 • Konkursinis balas;
 • Asmuo iš socialiai jautrios grupės;
 • Visuomenei ir Universitetui svarbi studijų kryptis, į kurią studentas priimtas;
 • Abiturientas yra iš mokyklos su kuria Universitetas bendradarbiauja;
 • Aukšti mokslo, meno ir sporto pasiekimai;
 • Motyvacija studijuoti VDU ir veikti Universiteto studijų, mokslo ir (ar) visuomeninės veiklos srityje (savanorystė, mentorystė ir kt. veiklos);

Studentai bus asmeniškai elektroniniu paštu informuoti apie studijų stipendijos studijų kainai padengti konkurso rezultatus.

Kontaktai:

VDU Studijų informacijos centras
Adresas | S. Daukanto g. 27-310, 44248, Kaunas
Telefonas | (8 37) 323 206 arba +370 65547241
El. paštas | vdu@vdu.lt

Skip to content